Pulse
Tietosuoja ja tietoturva   

Privacy statement for Android play / Apple store in English, can be seen: <HERE>


Celotron Oy:n tietosuojalausunto ja sähköinen suoramarkkinointi

Celotron Oy:n tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Celotron Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Me emme kerää / säilytä yksityisten henkilöiden tietoja, vain yritysasiakkaiden. (Poikkeuksena laskutustietokanta, sekä Celotron Pulse asetustietokanta.)

Voimme lähettää asiakkaillemme tuotteitamme koskevia suoramarkkinointiviestejä ja muuta asiakasviestintää myös sähköisesti. Pyrimme siihen, että tieto on hyödyllistä ja viestiemme määrä on kohtuullinen. Asiakkaanamme sinulla on aina oikeus kieltää meitä lähettämästä suoramarkkinointia.

Voit kieltää suoramarkkinoinnin soittamalla asiakaspalveluumme 03 2831 555 tai lopettaa sen kirjallisesti osoitteeseen: Celotron Oy,  Yrittäjänkulma 5,  33710 Tampere TAI sähköpostitse: info@celotron.com

Rekisteriselosteet   (Mikäli tarvitset, saat PDF versiot meiltä sähköpostilla)

Celotron Oy:n henkilörekistereiden rekisteriselosteissa kerrotaan yksityiskohtaisemmin mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään.

 • Jälleenmyyjärekisteri
 • Celotron Pulse hälytyslaitteiden asetusrekisteri
 • Suoramarkkinointirekisteri (vain yritysasiakkaille)
 • DPD Kuljetusrekisteri

Celotron Pulse hälytysjärjestelmän / YCX kamerajärjestelmien asentaminen turvallisesti nettiin

Osoitteessa www.tietoturvaopas.fi on jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkeellä olevista viruksista ja tietoturva-aukkojen päivityksistä. Lisäksi julkaisemme omalla ”uutiset” palstallamme tarvittaessa erillisiä, laitekohtaisia ohjeita- ja päivityksiä.

Tietoturvaloukkausten havainnointi ja ratkaisu

Viestintäviraston sivuilta www.cert.fi saat ajankohtaista CERT-FI-ryhmään tai yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Ilmoita mahdollisesta hälytysjärjestelmäsi tai kameravalvontalaitteistosi tietoturvaloukkauksesta viipymättä Celotron Oy:lle, sähköpostilla osoitteeseen info@celotron.com

 

Tietosuojalausunto

Me Celotron Oy:llä ymmärrämme, että yksityisyyden suoja on tärkeää asiakkaillemme. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja turvaamaan asiakkaidemme yksityisyyttä. Asiakkaamme uskovat käsiimme heidän luottamuksellisia tietojaan ja olemme velvollisia toimimaan tämän luottamuksen mukaisesti joka päivä.

Tässä Tietosuojalausunnossa

 • Osoitamme kuinka suojaamme ja kunnioitamme yksityisyyttäsi.
 • Kerromme kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme henkilötietojasi.
 • Autamme sinua ymmärtämään kuinka henkilötietojasi kerätään ja käytetään sekä mitä oikeuksia sinulla on.

Noudatamme henkilötietojesi käsittelyssä Suomen lainsäädäntöä, viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Tietosuojalausuntoamme sovelletaan, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme tai vierailet verkkosivuillamme. Tietosuojalausuntoa ei sovelleta muiden yhtiöiden tarjoamiin palveluihin tai verkkosivuihin, vaikka pääsy näihin palveluihin tapahtuisikin Celotron Oy:n www palveluiden kautta.

Määritelmät:

Tietosuojalausunnossa käytetään alla olevia termejä seuraavasti:

Anonymisoitu tieto tarkoittaa tietoa, joka ei enää ole yhdistettävissä sinuun henkilönä, koska kaikki tunnistettavat elementit on poistettu.

Asiakas on Palveluidemme tilaaja, ostaja tai käyttäjä. Celotron yhtiöön sopimussuhteessa oleva asiakas vastaa siitä, että kaikki käyttäjät (esim. samaa liittymää käyttävät perheen jäsenet) ovat tietoisia ja ymmärtävät Tietosuojalausunnon sisällön.

Henkilötieto on tieto, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää sinuun henkilönä. Käsittelemämme henkilötietotyypit on kuvattu jäljempänä Tietosuojalausunnossa.  

Palvelut tarkoittavat kaikkia Celotron Oy:n tarjoamia tuotteita ja palveluita.

Välitystieto tarkoittaa tietoa, jota käsitellään viestintäverkossa viestin välittämiseksi. Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyviä tietoja ovat esimerkiksi viestinnän osapuolia ja päätelaitetta koskeva tieto, viestinnän alkamis- ja loppumisaika, kesto ja viestin reitittyminen, tiedonsiirtoprotokolla, siirretty datan määrä, liittymän tai päätelaitteen sijainti tietyn tukiaseman alueella tai muu paikkatieto, taikka muu vastaava tieto jota käsitellään viestintäverkossa viestien siirtämiseksi, jakamiseksi tai välittämiseksi. Mikäli välitystieto on suoraan tai välillisesti yhdistettävissä sinuun henkilönä katsotaan se myös henkilötiedoksi.

Kuinka keräämme henkilötietojasi?

Celotron Oy tarjoaa muutamia erilaisia palveluita.  Keräämämme henkilötiedot riippuvat palveluista, joita käytät, tilaat tai ostat ja siitä mitä tietoja toimitat meille tässä yhteydessä tai muutoin ”kirjautuessasi” tarjoamaamme Palveluun.

Keräämme henkilötietoja, jotka:

Sinä annat meille, asioidessasi kanssamme esimerkiksi silloin kun ostat Palveluitamme tai kirjaudut Palveluihimme, tilaat uutiskirjeemme tai olet jollakin muulla tapaa meihin yhteydessä.   

Syntyvät Palvelun käytön yhteydessä, lain sallimissa rajoissa esimerkiksi silloin kun käytät hälytysjärjestelmiemme asetusten palautustoimintoa tai muuta vastaavaa sähköpostein toimivaa palvelua. (esim. puhelun soittamisen ja sähköpostin lähettämisen yhteydessä tai verkkosivuillamme käydessäsi).

Saamme muista lähteistä kuten muilta palveluntarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista rekistereistä esim. väestörekisterikeskuksesta, Postin rekistereistä, Yritysten omilta internet sivuilta, ym.

Yritysasiakkaan ”kontaktihenkilön” henkilötietojen luovuttaminen Celotron Oy:lle ei ole pakollista, mutta mikäli päätät olla luovuttamatta henkilötietojasi, emme välttämättä voi tarjota sinulle kaikkia kohdennettuja palveluitamme.

Mitä henkilötietoja keräämme sinusta?

Emme kerää lainkaan ns. ”kuluttajien” henkilötietoja, lukuun ottamatta mahdollista laskutusta ja siihen liittyvää kirjanpitoa. Ko. kirjanpito tapahtuu samoin edellytyksin ja samalla tapaa tietosuojattuna, kuin yritysasiakkaiden. Kuluttajien meille lähettämät henkilökohtaiset sähköpostit poistetaan järjestelmistämme aina asian tultua päätökseen.

Keräämme ”yritysasiakkailtamme” seuraavan tyyppisiä henkilötietoja:

 • Perustiedot kuten nimi ja yhteystiedot;
 • Asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten Palvelua ja tilauksia koskevat tiedot, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, markkinointiluvat ja –kiellot.

Seuraavia tietoja saatetaan kerätä mm. laitekäyttäjiltä:

 • Hälytyslaitteiden viestintäpalveluiden ja muiden Palveluiden käytön yhteydessä syntyvät sähköpostitiedot ja sähköposteja koskevat välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto;
 • Muut Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot kuten evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla internet- ja mobiiliselailun ja mobiilisovelluksen käytön yhteydessä kerättävät tiedot;
 • Asiakkaan ja käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröitymiseen liittyvät tiedot kuten käyttäjätunnukset ja salasanat;

Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Celotron Oy kerää, käsittelee ja käyttää henkilötietoja, joita tarvitaan liiketoimintamme harjoittamiseen, tehokkaaseen asiakaspalveluun ja tarkoituksenmukaisiin kaupallisiin toimiin sisältäen myös henkilötietojen käsittelyn tietojen anonymisoimiseksi.  

Henkilötietojen käsittely perustuu useimmiten kanssamme tehtyyn suulliseen tai kirjalliseen sopimukseen tai Celotron Oy:n oikeutettuun etuun palveluiden käyttämisen ja tarjoamisen yhteydessä. Voimme käsitellä henkilötietoja myös muilla perusteilla kuten suostumukseen tai lakiin perustuen.

Celotron Oy käsittelee henkilötietojasi alla oleviin käyttötarkoituksiin:

Palveluiden tuottaminen: Käsittelemme henkilötietoja Palveluiden tarjoamiseksi ja tuottamiseksi. Esimerkiksi henkilötietojasi käsitellään viestintäpalveluiden toimittamisen yhteydessä puhelun, tekstiviestin tai sähköpostin välittämiseksi vastaanottajalle. Lisäksi Palveluiden tuottaminen edellyttää, että käsittelemme henkilötietoja asiakkaiden tai käyttäjien tunnistamiseen, tilausten käsittelyyn ja toimittamiseen, laskuttamiseen, luotonvalvontaan, perintään, asiakaspalvelua varten sekä erilaisten vika- ja häiriötilanteiden korjaamiseen ja reklamaatioiden käsittelyyn. Käsittelemme henkilötietoja myös asiakasviestintään kuten Palveluihin liittyvien ilmoitusten lähettämiseen ja ollaksemme asiakkaaseen yhteydessä Palveluihimme liittyvissä asioissa.

Kehittäminen ja analysointi: Käsittelemme henkilötietoja sisäisesti liiketoimintamme, Palveluidemme ja niihin liittyvien prosessien kehittämiseen ja hallintaan. Käsittelemme henkilötietoja myös ymmärtääksemme paremmin asiakkaidemme tarpeita. Voimme käsitellä Voimme muodostaa tilastoja Palveluiden kehittämistä tai muita analysointitarpeita varten. Voimme ryhmitellä asiakkaitamme laskutuksen, käyttömäärien, asiakassuhteen keston ja ulkoisten luokitusten avulla.

Myynti ja markkinointi: Käsittelemme ja hyödynnämme sekä anonymisoitua tietoa että henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ja markkinointikohderyhmien muodostamiseksi voimassaolevan lain sallimissa rajoissa. Voimme käsitellä henkilötietoja Palveluiden personoimiseen ja kohdentamiseen esimerkiksi tekemällä suosituksia ja näyttämällä kohdennettuja sisältöjä Palveluissa tai asiakaskanavissamme. Voimme käyttää henkilötietoja lain sallimissa rajoissa sekä omien että yhteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin kuten suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakastyytyväisyyskyselyihin.

Palveluiden tietoturva ja väärinkäytökset: Voimme käsitellä henkilö- ja välitystietoja kaikkien Palveluidemme ja viestintäverkkojemme tietoturvasta huolehtimiseksi. Tarvittaessa voimme käsitellä henkilötietoja myös Palveluihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: Käsittelemme henkilötietoja lakiin perustuvien velvoitteidemme hoitamiseksi kuten kirjanpito- ja viranomaistarkoituksiin.

Muihin tarkoituksiin, joihin olet antanut suostumuksesi: Voimme käsitellä henkilötietojasi kaikkiin niihin käyttötarkoituksiin, joihin olet itse erikseen antanut suostumuksesi, esim. hälytys tai videovalvontajärjestelmissä.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Celotron Oy käsittelee henkilötietojasi ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Voimme kuitenkin yhdistää eri Palveluiden yhteydessä kerättyjä tietoja siltä osin kuin tiedot on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Emme koskaan käsittele henkilötietoja määritellyn käyttötarkoituksen kannalta yhteensopimattomalla tavalla.

 

Kuinka turvaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi turvaaminen on meille äärimmäisen tärkeää.

Celotron Oy työskentelee jatkuvasti asiakkaidemme oikeuksien turvaamiseksi. Huolehdimme henkilökunnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä sisäisten ja yleisten viestintäverkkojen kuin myös toimistojen ja teknisten tilojen turvallisuudesta. Erityistä huomiota kiinnitämme tietojen kuten henkilötietojesi turvaamiseen. Liikkuminen kiinteistössämme tapahtuu erillisen kulunvalvontajärjestelmän avulla (rf-id tunnisteet). Ulkopuoliset henkilöt joutuvat käyttämään erillistä henkilökorttia, eikä heillä ole rakennuksessamme kulkuoikeutta ilman erillistä saattajaa.

Tietojen turvaamisessa otamme huomioon henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit yksityisyyden suojalle ja liiketoiminnalle, käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet sekä erilaiset uhkatekijät sovellettavan lainsäädännön, määräysten ja sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

Palvelin jolla asiakasrekisterimme sijaitsee, on varmistettu ja suojattu ajantasaisilla tietoturvaratkaisuilla sopimuskumppanin toimesta. Sisältäen palomuuri- ja virustentorjuntaratkaisut sekä verkonvalvonnan. Lisäksi rekisterin sisäinen tietoturva on toteutettu SQL tietokannan käyttäjäkohtaisilla käyttöoikeus- ja lisenssihallinnalla, jota ylläpitää ohjelmiston ns. pääkäyttäjä.  Tietoturva ja asiakastietojen turvaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Pyrimme toteuttamaan tarkoituksenmukaisia menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseksi sekä estääksemme ja havaitaksemme ulkopuolisten pääsyn henkilötietoihin. Paikallisesta tietosuojastamme vastaa: Triuvare Oy

 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi:

Celotron Oy:n kanssa samaan konserniin (Tamware/Tampark) kuuluville yhtiöille sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Konserniyhtiömme voivat käyttää henkilötietojasi tässä lausunnossa määriteltyihin tarkoituksiin mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan sinulle.  

Celotron Oy:n puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu myös heillä tietosuojalausunnon mukaisesti.

Muille kolmansille osapuolille suostumuksellasi, joka on voitu saada esimerkiksi tietyn palvelun yhteydessä.   

Voimme luovuttaa tietojasi myös:

Oikeuskäsittelyyn liittyen tai viranomaisen pyynnöstä sovellettavan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksellä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä. Tuomioistuimen päätöksen perusteella henkilötietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi tekijänoikeuden haltijalle tai tämän edustajalle.

Voimme myös luovuttaa tietoja toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille tai hätäkeskusviranomaiselle, lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa etukäteen määritellyn menettelytavan mukaisesti.

Lainsäädännön edellyttämissä tai sallimissa tilanteissa kuten esimerkiksi laskun yhteyskohtaisen erittelyn toimittaminen tilaajalle.

Liiketoimintajärjestelyissä kuten sulautumisten ja erilaisten liiketoimintakauppojen tai -siirtojen yhteydessä.

Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä. Tällaista tietoa voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Tietosuojalausunnossa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.  

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuojalausunnossa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.  Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia.

Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötiedot ja muut asiakastiedot ovat aina ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Kuinka käytämme evästeitä?

Kuten monet muutkin verkkosivut, verkkosivumme hyödyntää evästeitä. Evästeiden avulla voimme  selvittää sivujemme suosituimmat osiot, millä sivuilla käyttäjät vierailevat ja kuinka pitkään. Kerättyä tietoa käytetään esimerkiksi Palveluiden tarjoamiseksi, kehittämiseksi ja analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Evästeen tallentumisen voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Joissakin tapauksissa tämä voi johtaa siihen, että verkkosivujemme selailu hidastuu.

Käytämme evästeiden avulla kerättyjä tietoja tyypillisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Palveluiden kehitys: Seuraamalla evästeiden käyttöä voimme parantaa verkkosivujemme ja sähköisten Palveluidemme toimintaa. Saamme esimerkiksi tietoa mitkä ovat sivujemme suosituimmat osat, mihin käyttäjät suuntaavat tai miltä verkkosivulta he saapuvat ja kuinka kauan he viipyvät sivuillamme.

Analysointi: Käytämme evästeitä verkkosivujen ja sähköisten Palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan tehokkuuden laskemisessa. Voimme kerätä tietoa esimerkiksi markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä kuten siirrytty verkkosivullemme.

Markkinoinnin kohdistaminen: Evästeiden avulla voimme kerätä tietoa myös tietylle selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseksi luomalla erilaisia kohderyhmiä. 

Voimme liittää evästeiden avulla saatua tietoa käyttäjästä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin esimerkiksi tietoihin käytössä olevista palveluista lain sallimassa laajuudessa.

Celotron Oy:n verkkosivuilla voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolien verkkosivuille, tuotteisiin ja palveluihin sekä kolmansien ns. yhteisöliitännäisiä kuten vaikkapa Facebookin tykkää-painike. Ed. kaltaisiin Celotron Oy:n verkkosivuilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen tietosuojalausuntoa. Suosittelemme silloin tutustumaan asianomaisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöihin.

Mitä oikeuksia ja valintamahdollisuuksia sinulla on?

Sinulla on oikeus:

 • Tarkastaa käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi pyytää kerran vuodessa maksutta. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti vierailemalla Celotron Oy:n konttorilla. Celotron Oy:llä on tämän jälkeen 30 päivää aikaa toimittaa pyydetyt tiedot.   
 • Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 • Kieltää henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen kolmansien osapuolten postituspalveluihin. (Esim. käyttämämme email palvelu: MailChimp)
 • Peruuttaa toistaiseksi voimassa oleva, antamasi suostumus. Tässä tapauksessa emme välttämättä voi tarjota jatkossa enää palveluitamme sinulle.

Celotron Oy on sitoutunut harjoittamaan vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Jos Celotron Oy on mielestäsi toiminut tarkoituksellisesti tietosuojalausuntoa tai voimassaolevaa lakia vasten, sinulla on oikeus reklamoida meille asiasta. Voit olla yhteydessä luottamuksellisesti suoraan yritysjohtoomme. Voit myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta tai viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa.

 

Kuinka saat tiedon Tietosuojalausunnon muuttumisesta?

Päivitämme Tietosuojalausuntoa tarvittaessa toimintamme ja palveluidemme kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version lausunnosta verkkosivuiltamme.

Kuinka saat meihin yhteyden?

Henkilötietojen käsittelyyn tai Tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin.

Henkilötietolain (523/1999) tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Celotron Oy (y-tunnus 1635990-7).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot sekä tarkastuspyynnöt:

Kirjallisesti:                    Celotron Oy                   Email:  mika.ruusuvuori(at)celotron.com
(Reklamaatiot)
Yrittäjänkulma 5
33710 Tampere

Tietosuojalausuntoon liittyvät tiedustelut:

Kirjallisesti:                    Celotron Oy                   Email:  info(at)celotron.com
(Tietosuoja)
Yrittäjänkulma 5
33710 Tampere

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs
00520 Helsinki
tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A
00180 Helsinki
kirjaamo@viestintavirasto.fi

Henkilö- ja välitystietojen käsittelyyn soveltavat lait