FI  EN
Teemme elämästäsi hivenen helpompaa!
 
 

 
                                                                      
 
GSM POHJAISTEN HÄLYTYS- JA OHJAUSJÄRJESTELMIEN OHJEET
 
Huom. Laitteesi mukana toimitetaan aina uusin, päivitetty ohjekirja !
(Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät tämän sivun lopusta.)
 
 
 
JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
 
      
 
Oheisesta (PDF LOGOSTA) voit ladata itsellesi Celotron hälytys / ohjaus järjestelmien suunnittelua, sekä kaapelointia koskevan "yleisen" ohjeistuksen. Ohje on toteutettu ns. pohjapiirustukseen ja on tarkoitettu vain suunnittelun esimerkiksi / apuvälineeksi.
Huom. Uusi CEG177-sarja tarvitsee lämpöanturille 3 johdinta!
 
 
  UUTUUS:    CEG177  -  SARJA 


   

 

Nämä ohjeet kattavat kaikki CEG177 sarjan laitteet:

HUOM:  Katso laitteesi mallin mukaan myös mahdollinen lisäohje!

 

- Käyttöohje: CEG177 (GSM / 2G)

- Käyttöohje: CEG177 (LTE / 4G)

 
 
  UUTUUS GATOR  -  KULUNVALVONTA 


   

 

Nämä ohjeet kattavat kaikki GATOR versiot:

 

- Käyttöohje: CEG177 (GSM / 2G + LTE 4G)

 
 
  CENTRO  -  SARJA 


 

Nämä ohjeet kattavat kaikki seuraavat laitteet:

CE-005, CE-006, CE-CABIN, CE-MOBILE, CE-GREEN, CARAVAN CONTROLLER

HUOM:  Valitse laitteesi iän mukaan oikea käyttöohje !

- Käyttöohje (UUSIN, 1.1. 2019 - 2022)

- Käyttöohje (2013 - 2018)

- Käyttöohje (2011 - 2012) 

- Käyttöohje (2008 - 2010)
 
- Käyttöohje (2007 - vanhemmat)
 
 
  KOTIVAHTI  &  KOTIVAHTI 2.0 & 2.1 & 2.1+     

         <Metalli>                <Muovi>
 

Valitse ohje laitteesi mallin mukaan:

 

- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.1+) - Alkaen: 1.1.2019

 
- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.1) - Alkaen: 1.1.2014 - 2018
- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.0) - muovikoteloitu keskus
 
- Käyttöohje (KOTIVAHTI) - metallikoteloitu keskus
 
 
  HOME CONTROLLER  &  HOME CONTROLLER WF


 

 

 

Valitse oikeat ohjeet laitteesi mallin ja iän mukaan. Tämä siksi että Home Controller on vuosien saatossa kehittynyt hyvinkin radikaalisti. Uusin ohjeistus on kaksiosainen, lataa siis molemmat. Vanhoissa laitteissa ei voida käyttää uusimpia ohjeita:

- 1. Asennuksen / käytön aloitusopas
 
- 2. Käyttöohje, (2015 - 2018) Uusin: 2020 ks. <TÄÄLTÄ>
 
 
- Käyttöohje, 2012 - 2015
 
- Käyttöohje, 2011 ja uudemmat ( LANGATTOMAT ANTURIT )
 
- Käyttöohje, 2009 ja vanhemmat ( LANGATTOMAT ANTURIT )
 
- Käyttöohje, 2007 ja vanhemmat
 
- Lisälaite ohjeita - 2009 -> uudemmat mallit
 
 
  PRO CONTROLLER  &  PRO CONTROLLER WF


Ohjelmointi ohjelmisto ja laajennetut ohjeet saatavissa Celotron Oy:ltä erikseen pyytämällä.

Pro Controller järjestelmät (langallinen / langaton) käyttävät samaa käyttöohjetta. Pro Controller WF järjestelmän, langattoman tekniikan ns. lisäohje on perusohjeen alapuolella.

- Pro-Käyttöohje, 2017 - 2019
(Huom. laitteen mukana toimitetaan tämän ohjeen lisäksi erillinen, tarkentava ja uusimmat ns. älykkäät toiminnot sisältävä ohjeistus. - Materiaali löytyy myös laitteen mukana tulevalta CD-ROM levyltä.)
 
- Pro-Käyttöohje, 2012 - 2016
 
- Pro-Käyttöohje (vanhemmat laitteistot)
 
- Pro-WF, 2011 ja uudemmat ( LANGATON LISÄOHJE )
 
 
Huom: Pro Controller on Celotron Oy:n nopeiten kehittyvä järjestelmä, siksi vanhemmissa malleissa, jotkin tämän ohjeen ns. älykkäät toiminnot saattavat puuttua. Pientä eroa on myös GSM- modeemin käytössä ja liitynnöissä. Pyydä siis tarvittaessa tarkemmat ohjeet oman laitteesi iän mukaan sähköpostilla: info(a)celotron.com
 
 
  GSMGATE TUOTTEET        

 

Valitse ohje laitteesi mallin mukaan:

 
- Käyttöohje (GSMGATE-50) - 50 käyttäjää
 
- Käyttöohje (GSMGATE-250) - 250 käyttäjää
 
- Käyttöohje (GSMGATE-2000) - 2000 käyttäjää
 
 


        

       

Celotron Oy takuu ja vastuunrajoitus, sekä kaupanehdot

Vakioehdot:

I Takuu

1. Toimittaja takaa, että tuotteet, joita käytetään normaalisti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat tarkoitetun mukaisesti sekä ovat virheistä vapaita raaka-aineiltaan.

2. Takuuaika on yksi (1) vuosi, mikäli sitä ei erikseen ole jonkin tuotteen tai tuote-erän osalta erikseen sovittu tai rajoitettu. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppukäyttäjä vastaanotti tuotteen. Takuu on kuitenkin voimassa enintään kaksi (2) vuotta sen kalenterikuukauden lopusta, jona Toimittaja luovutti tuotteen lähettämöstään.

3. Toimitusketjussa loppukäyttäjää edeltävien tahojen, sekä loppukäyttäjän on tavaraa hänelle luovutettaessa huolellisesti tarkastettava, onko toimitus lähetysluettelon ja teknisten asiakirjojen mukainen sekä ulkonaisesti vahingoittumaton. Tavaran vastaanottaminen on vahvistus hyväksytylle kaupalle. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee samalla lisätarkastaa tavara ja tekniset- sekä muut lähetysasiakirjat numerotietoineen normaalimenettelyn mukaisesti ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua omalta osaltaan siitä, että asennettu tavara toimii kuten on tarkoitettu, Huom. Kotiautomaatio ja hälytysjärjestelmissä pois lukien kuitenkin mahdolliset käyttäjästä itsestään johtuvat ohjelmointivirheet, sekä mahdollisesti ennenaikaisesti tyhjentyneet ”varasto” paristot. Havaituista poikkeamista tulee ilmoittaa viiveettä myyjäliikkelle, tai mieluiten suoraan Celotron Oy:lle.

4. Takuuvastuumme kattaa huomautusajan (2 viikkoa) jälkeen valmistus tai komponentti viallisen tuotteen korjauksen, tai vaihdon uuteen.

5. Viallisen tuotteen takuukorjauksen suorittaa ensisijaisesti Celotron Oy tai Celotron Oy:n valtuuttama liike, joka tarvittaessa vaihtaa viallisen tuotteen uuteen kokonaan tai osittain. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että viallinen tuote tai tuotteen viallinen osa palautetaan Celotron Oy:lle. Celotron Oy varaa oikeuden laskuttaa asiakkaalta vianhakuun käytetty aika, mikäli takuu palautetusta laitteesta ei löydy valmistus / komponentti vikaa vaan käyttäjästään itsestä johtuva ongelma, esim. järjestelmän virheellinen ohjelmointi tai asennus.

6. Takuuta on rajoitettu seuraavasti:

6.1. Takuuvastuu ei kata laitteen omistajalle tai mahdollisille muille osapuolille syntyneitä suoria eikä epäsuoria kustannuksia, viallisen tuotteen irrotuskustannuksia, korjatun tai korvaavan tuotteen asennuskustannuksia eikä välillisiä kustannuksia tai menetyksiä, jotka aiheutuvat esimerkiksi muiden laitteiden kuin viallisen tuotteen purkamisesta tai jälleenasennuksesta.

6.2. Toimittajan vastuu ei kata seikkoja, jotka olisi voitu havaita kohdassa 3. tarkoitetuissa tarkastuksissa, tai tällaisten seikkojen seurauksia. Vastuu ei myöskään kata asiakkaan / loppukäyttäjän itse aiheuttamia ongelmia, vikoja tai vahinkoja (väärä ohjelmointi, kytkentä, asennustapa, paikka tms.) eli asiakkaan omasta syystä rikkoontuneita tai toimimattomia laitteita / järjestelmiä.

6.3. Toimittajan katsotaan täyttäneen velvollisuutensa takuun puitteissa, kun Toimittaja on toimittanut viallisen tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen tai palauttanut valmistusviallisen tuotteen asianmukaisesti korjattuna.

6.4. Takuuajan päättymisen jälkeen toimittaja on vastuussa vain niistä seikoista, jotka johtuvat toimittajan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

6.5. Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma takuuvastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

6.6. Celotron Oy:n myymissä tuotteissa on huomautusaika: 2 viikkoa.

6.7. Celotron Oy:n valmistamissa ja / tai maahantuomissa ns. OEM sopimusten alaisissa tuotteissa ei tilaaja yrityksellä ole räätälöityihin tuotteisiin erillistä palautusoikeutta.

 

II Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

1. Toimittaja vastaa sopimuskumppaniaan kohtaan EU:n tuotevastuulainsäädännön ja näiden sopimusehtojen mukaisesti. Molemmilla osapuolilla tulee olla riittävä tuotevastuuvakuutus.

2. Toimittaja ei vastaa välillisestä vahingosta eikä ns. puhtaasta varallisuusvahingosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta.

3. Toimittaja ei vastaa vahingosta, jonka toimittajan sopimuskumppani tai kolmas osapuoli on tuottamuksellisesti aiheuttanut eikä vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tuotteen käyttämisestä sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

4. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisen materiaalin käyttämisestä, rakenneratkaisusta tai työmenetelmistä.

5. Toimittaja sitoutuu pitämään voimassa vähintään 1.000.000 euron määrään rajoitetun normaaliehtoisen tuotevastuuvakuutuksen, joka kattaa Toimittajan vastuun sopimuskumppania kohtaan sekä/tai vastuun tuotteen kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista.

6. Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma vastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

   Soveltamisala

1. Näitä toimitusehtoja (”toimitusehdot”) sovelletaan kaikkiin Celotron Oy:n asiakkaisiin (”Asiakas”) väliseen tuotteiden ja palveluiden (”Tuote”) kaupankäyntiin, tarjouksiin, toimituksiin, myyntisopimuksiin, tilausvahvistuksiin ja toimittamiseen (”Toimitus”), elleivät osapuolet ole kirjallisesti nimenomaan muuta sopineet. Kaikista Toimitusehtojen muutoksista on sovittava kirjallisesti.
Nämä toimitusehdot ovat saatavissa Celotron Oy:n Internet-sivuilla ja ne tulevat automaattisesti voimaan sopimuksen osaksi, tarjouksiin, tilauksiin sekä muihin liiketoimiin asiakkaan ja Celotron Oy:n välillä.
Celotron Oy voi ajoittain muuttaa näitä toimitusehtoja, ilman erillistä ilmoitusta. Muutostilanteessa toimitusehdot ovat voimassa sellaisena kuin ne olivat tilausta tehtäessä.

Tilaus / Sopimuksen syntyminen

Tilattavat tuotteet tilataan Celotron Oy:ltä kirjallisesti, sähköpostilla. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt kaikki nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat, sekä toimituskulut. Celotron Oy varaa myös oikeuden käyttää laskutusasiakkaidensa kanssa toteutuneita kauppoja referensseinään, sillä rajauksella että toteutuneiden tilausten sisältö pidetään luottamuksellisena ja ainoastaan tilauksen tehnyt taho, eli esim. yrityksen nimi, saatetaan mainita. (Lisäys: 25.9.2023: Asiakkaalla on oikeus irtaantua tästä sopimuksen osasta, referenssinä mainitun tahon edustajan tekemällä ilmoituksella Celotron Oy:lle, sähköpostitse.) Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tällöin tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät aina tilatut tuotteet sekä niiden hinta. Kauppa syntyy, kun Celotron Oy on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen. Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun Asiakas on ilmoittanut hyväksyvänsä hänelle tehdyn tarjouksen ilman lisäehtoja tai muutoksia.

Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet ovat aina Celotron Oy:n tai tuotteen valmistajana omaisuutta. Asiakas ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Kolmannen osapuolen esittäessä vaatimuksen tai väitteen Asiakasta tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Celotron Oy:n toimittamaa Tuotetta koskien, Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista. Ilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti. Jälleenmyyjä Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää toimittajaa kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Celotron Oy:n toimittamia Tuotteita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta, jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka Celotron Oy on toimittanut, voi toimittaja harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan Asiakkaan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen Asiakkaalle. Celotron Oy ei vastaa Asiakkaan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että Asiakas esittää vaatimuksiaan suoraan valmistajia kohtaan.

Ohjelmistot

Celotron Oy:n toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä. Jälleenmyyjä Asiakas sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Jälleenmyyjä Asiakas vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Asiakkaiden tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

Ostajan erityisvelvoitteet

Tuotteiden Vienti. Celotron Oy:n toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ja pysyväksi Suomessa tai Asiakkaan kanssa erikseen yhdessä kirjallisesti sovitussa toimitusmaassa. Tuotteiden vienti Suomen rajojen ulkopuolelle (”Vienti”) tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena. Erityisesti mikäli tuotteet on tuotu alun perin Yhdysvalloista, Vienti tapahtuu Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Asiakas sitoutuu itsenäisesti selvittämään kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä sekä hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden Vientiä.
Mikäli Celotron Oy:tä vastaan osoitetaan korvausvaatimuksia tai Celotron Oy haastetaan oikeuteen, koska Asiakkaalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai Asiakas ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, Asiakas on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki Celotron Oy:lle aiheutuneet kulut sekä vahingot.

Salassapito

Jälleenmyyjä: Asiakas sitoutuu pitämään salassa kaikki luottamukselliseksi katsottavat kaupalliset tiedot kuten hänelle luovutetut hinnastot, hinnoittelun osatekijät, tarjoukset, alennukset, mahdollisen tämän yleiset ehdot sisältävän sopimuksen ulkopuolisen sopimuksen ja sen kaiken sisällön. Yhteistyö Celotron Oy:n kanssa on kuitenkin molemmin puolin julkista tietoa ja aivan kuten Celotron Oy:llä, myös asiakkaalla on niin halutessaan, täysi oikeus mainita yhteistyöstä, esimerkiksi omassa markkinoinnissaan. Kuten on oikeus asiakkaalla, varaa myös Celotron Oy oikeuden irtaantua tästä sopimuksen osasta, mikäli se katsoo vastapuolen toimivan Celotron Oy:n arvojen ja liiketoiminnan kannalta positiivisten seikkojen vastaisesti. Celotron Oy voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä myös kolmansille osapuolille siinä laajuudessa, kuin sopimuksen täyttäminen vain edellyttää. Celotron Oy voi luovuttaa valmistajille tietoja yksittäisistä asiakkaista, mikäli valmistajan toimitusehdot niin edellyttävät.

GDPR ehdot

Katso erillinen GDPR lausekkeemme <TÄSTÄ>

Huom.  Celotron Oy varaa kaikki oikeudet tuotemuutoksiin, ilman eri ilmoitusta.

Att. Celotron Oy reseves all rights for product changes, without separate notice.

  
   Celotron Oy
 
   Yrittäjänkulma 5
   33710 Tampere
 
   Puh. 03 2831 555
   Hotline. 0600-98777 -
   ( 1,5 Eur/min ) 
   Fax. 03 2831 500
   Mail:info@celotron.com
   Web:www.celotron.fi
Tuotteet ja palvelut
 
Etusivu
Uutiset
Tietoa meistä
Hälytysjärjestelmät
Murtohälyttimet
Ohjausjärjestelmät
Gsm järjestelmät
Ovijärjestelmät
Anturit / Releet
Aikaseuranta
Kulunvalvonta
Videovalvonta
Tallentimet
Ccd-kamerat
IP-kamerat
Palontorjunta
Tarvikkeet
Esitteet
Ohjekirjat
Jälleenmyyjät
Tukkumyyjät
Yhteystiedot
 
Referenssit
 
Keskusrikospoliisi
Onninen Oy
Elektroskandia
Ahlsell
SLO
Lämpövoimalat
Lääketehtaat
Vesistöjen valvonta
Puolustusvoimat
Oppilaitokset
Elintarvikeala
Paperitehtaat
Ilmailuala
Tallink-Silja
Jäänmurtajat
Oviteollisuus
Arabiemiraatit
Saksa, Norja
Ruotsi, Tanska
Kreikka, Venäjä
Puola
 
Yhteydenotto