FI  EN
Teemme elämästäsi hivenen helpompaa!
 
 

 
                                                                      
 
GSM POHJAISTEN HÄLYTYS- JA OHJAUSJÄRJESTELMIEN OHJEET
 
Huom. Laitteesi mukana toimitetaan aina uusin, päivitetty ohjekirja !
(Yleiset myynti- ja toimitusehdot löytyvät tämän sivun lopusta.)
 
 
 
JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
 
      
 
Oheisesta (PDF LOGOSTA) voit ladata itsellesi Celotron hälytys / ohjaus järjestelmien suunnittelua, sekä kaapelointia koskevan "yleisen" ohjeistuksen. Ohje on toteutettu ns. pohjapiirustukseen ja on tarkoitettu vain suunnittelun esimerkiksi / apuvälineeksi.
 
 
  CENTRO  -  SARJA 


 

Nämä ohjeet kattavat kaikki seuraavat laitteet:

CE-005, CE-006, CE-CABIN, CE-MOBILE, CE-GREEN, CARAVAN CONTROLLER

HUOM:  Valitse laitteesi iän mukaan oikea käyttöohje !

- Käyttöohje (UUSIN, 1.1. 2019 - 2020)

- Käyttöohje (2013 - 2018)

- Käyttöohje (2011 - 2012) 

- Käyttöohje (2008 - 2010)
 
- Käyttöohje (2007 - vanhemmat)
 
 
  KOTIVAHTI  &  KOTIVAHTI 2.0 & 2.1 & 2.1+     

         <Metalli>                <Muovi>
 

Valitse ohje laitteesi mallin mukaan:

 

- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.1+) - Alkaen: 1.1.2019

 
- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.1) - Alkaen: 1.1.2014 - 2018
- Käyttöohje (KOTIVAHTI 2.0) - muovikoteloitu keskus
 
- Käyttöohje (KOTIVAHTI) - metallikoteloitu keskus
 
 
  HOME CONTROLLER  &  HOME CONTROLLER WF


 

 

 

Valitse oikeat ohjeet laitteesi mallin ja iän mukaan. Tämä siksi että Home Controller on vuosien saatossa kehittynyt hyvinkin radikaalisti. Uusin ohjeistus on kaksiosainen, lataa siis molemmat. Vanhoissa laitteissa ei voida käyttää uusimpia ohjeita:

- 1. Asennuksen / käytön aloitusopas
 
- 2. Käyttöohje, (2015 - 2018) Uusin: 2020 ks. <TÄÄLTÄ>
 
 
- Käyttöohje, 2012 - 2015
 
- Käyttöohje, 2011 ja uudemmat ( LANGATTOMAT ANTURIT )
 
- Käyttöohje, 2009 ja vanhemmat ( LANGATTOMAT ANTURIT )
 
- Käyttöohje, 2007 ja vanhemmat
 
- Lisälaite ohjeita - 2009 -> uudemmat mallit
 
 
  PRO CONTROLLER  &  PRO CONTROLLER WF


Ohjelmointi ohjelmisto ja laajennetut ohjeet saatavissa Celotron Oy:ltä erikseen pyytämällä.

Pro Controller järjestelmät (langallinen / langaton) käyttävät samaa käyttöohjetta. Pro Controller WF järjestelmän, langattoman tekniikan ns. lisäohje on perusohjeen alapuolella.

- Pro-Käyttöohje, 2017 - 2019
(Huom. laitteen mukana toimitetaan tämän ohjeen lisäksi erillinen, tarkentava ja uusimmat ns. älykkäät toiminnot sisältävä ohjeistus. - Materiaali löytyy myös laitteen mukana tulevalta CD-ROM levyltä.)
 
- Pro-Käyttöohje, 2012 - 2016
 
- Pro-Käyttöohje (vanhemmat laitteistot)
 
- Pro-WF, 2011 ja uudemmat ( LANGATON LISÄOHJE )
 
 
Huom: Pro Controller on Celotron Oy:n nopeiten kehittyvä järjestelmä, siksi vanhemmissa malleissa, jotkin tämän ohjeen ns. älykkäät toiminnot saattavat puuttua. Pientä eroa on myös GSM- modeemin käytössä ja liitynnöissä. Pyydä siis tarvittaessa tarkemmat ohjeet oman laitteesi iän mukaan sähköpostilla: info(a)celotron.com
 
 
  GSMGATE TUOTTEET        

 

Valitse ohje laitteesi mallin mukaan:

 
- Käyttöohje (GSMGATE-50) - 50 käyttäjää
 
- Käyttöohje (GSMGATE-250) - 250 käyttäjää
 
- Käyttöohje (GSMGATE-2000) - 2000 käyttäjää
 
 


        

       

Celotron Oy takuu ja vastuunrajoitus

Vakioehdot:

I Takuu

1. Toimittaja takaa, että tuotteet, joita käytetään normaalisti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti, toimivat tarkoitetun mukaisesti sekä ovat virheistä vapaita raaka-aineiltaan.

2. Takuuaika on yksi (1) vuosi, mikäli sitä ei erikseen ole jonkin tuotteen tai tuote-erän osalta erikseen sovittu tai rajoitettu. Takuuaika alkaa siitä päivästä, jona loppukäyttäjä vastaanotti tuotteen. Takuu on kuitenkin voimassa enintään kaksi (2) vuotta sen kalenterikuukauden lopusta, jona Toimittaja luovutti tuotteen lähettämöstään.

3. Toimitusketjussa loppukäyttäjää edeltävien tahojen, sekä loppukäyttäjän on tavaraa hänelle luovutettaessa huolellisesti tarkastettava, onko toimitus lähetysluettelon ja teknisten asiakirjojen mukainen sekä ulkonaisesti vahingoittumaton. Tavaran vastaanottaminen on vahvistus hyväksytylle kaupalle. Tavaran asennusta suorittaessa asentajan tulee samalla lisätarkastaa tavara ja tekniset- sekä muut lähetysasiakirjat numerotietoineen normaalimenettelyn mukaisesti ennen sen asentamista tai kiinnittämistä sekä varmistua omalta osaltaan siitä, että asennettu tavara toimii kuten on tarkoitettu, Huom. Kotiautomaatio ja hälytysjärjestelmissä pois lukien kuitenkin mahdolliset käyttäjästä itsestään johtuvat ohjelmointivirheet, sekä mahdollisesti ennenaikaisesti tyhjentyneet ”varasto” paristot. Havaituista poikkeamista tulee ilmoittaa viiveettä myyjäliikkelle, tai mieluiten suoraan Celotron Oy:lle.

4. Takuuvastuumme kattaa huomautusajan (2 viikkoa) jälkeen valmistus tai komponentti viallisen tuotteen korjauksen, tai vaihdon uuteen.

5. Viallisen tuotteen takuukorjauksen suorittaa ensisijaisesti Celotron Oy tai Celotron Oy:n valtuuttama liike, joka tarvittaessa vaihtaa viallisen tuotteen uuteen kokonaan tai osittain. Takuukorjauksen suorittaminen edellyttää, että viallinen tuote tai tuotteen viallinen osa palautetaan Celotron Oy:lle. Celotron Oy varaa oikeuden laskuttaa asiakkaalta vianhakuun käytetty aika, mikäli takuu palautetusta laitteesta ei löydy valmistus / komponentti vikaa vaan käyttäjästään itsestä johtuva ongelma, esim. järjestelmän virheellinen ohjelmointi tai asennus.

6. Takuuta on rajoitettu seuraavasti:

6.1. Takuuvastuu ei kata laitteen omistajalle tai mahdollisille muille osapuolille syntyneitä suoria eikä epäsuoria kustannuksia, viallisen tuotteen irrotuskustannuksia, korjatun tai korvaavan tuotteen asennuskustannuksia eikä välillisiä kustannuksia tai menetyksiä, jotka aiheutuvat esimerkiksi muiden laitteiden kuin viallisen tuotteen purkamisesta tai jälleenasennuksesta.

6.2. Toimittajan vastuu ei kata seikkoja, jotka olisi voitu havaita kohdassa 3. tarkoitetuissa tarkastuksissa, tai tällaisten seikkojen seurauksia. Vastuu ei myöskään kata asiakkaan / loppukäyttäjän itse aiheuttamia ongelmia, vikoja tai vahinkoja (väärä ohjelmointi, kytkentä, asennustapa, paikka tms.) eli asiakkaan omasta syystä rikkoontuneita tai toimimattomia laitteita / järjestelmiä.

6.3. Toimittajan katsotaan täyttäneen velvollisuutensa takuun puitteissa, kun Toimittaja on toimittanut viallisen tuotteen tilalle uuden korvaavan tuotteen tai palauttanut valmistusviallisen tuotteen asianmukaisesti korjattuna.

6.4. Takuuajan päättymisen jälkeen toimittaja on vastuussa vain niistä seikoista, jotka johtuvat toimittajan törkeästä tuottamuksesta tai tahallisuudesta.

6.5. Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma takuuvastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

6.6. Celotron Oy:n myymissä tuotteissa on huomautusaika: 2 viikkoa.

6.7. Celotron Oy:n valmistamissa ja / tai maahantuomissa ns. OEM sopimusten alaisissa tuotteissa ei tilaaja yrityksellä ole räätälöityihin tuotteisiin erillistä palautusoikeutta.

 

II Vastuu tuotteen aiheuttamasta vahingosta

1. Toimittaja vastaa sopimuskumppaniaan kohtaan EU:n tuotevastuulainsäädännön ja näiden sopimusehtojen mukaisesti. Molemmilla osapuolilla tulee olla riittävä tuotevastuuvakuutus.

2. Toimittaja ei vastaa välillisestä vahingosta eikä ns. puhtaasta varallisuusvahingosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta taloudellisesta seurannaisvahingosta.

3. Toimittaja ei vastaa vahingosta, jonka toimittajan sopimuskumppani tai kolmas osapuoli on tuottamuksellisesti aiheuttanut eikä vahingosta, joka aiheutuu muusta kuin tuotteen käyttämisestä sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.

4. Toimittaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisen materiaalin käyttämisestä, rakenneratkaisusta tai työmenetelmistä.

5. Toimittaja sitoutuu pitämään voimassa vähintään 1.000.000 euron määrään rajoitetun normaaliehtoisen tuotevastuuvakuutuksen, joka kattaa Toimittajan vastuun sopimuskumppania kohtaan sekä/tai vastuun tuotteen kolmannelle osapuolelle aiheuttamista vahingoista.

6. Toimittajan sopimuskumppanin tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma vastuunsa näitä ehtoja vastaavasti.

 

 

Huom.  Celotron Oy varaa kaikki oikeudet tuotemuutoksiin, ilman eri ilmoitusta.

Att. Celotron Oy reseves all rights for product changes, without separate notice.

 

 

 

  
   Celotron Oy
 
   Yrittäjänkulma 5
   33710 Tampere
 
   Puh. 03 2831 555
   Hotline. 0600-98777 -
   ( 1,5 Eur/min ) 
   Fax. 03 2831 500
   Mail:info@celotron.com
   Web:www.celotron.fi
Tuotteet ja palvelut
 
Etusivu
Uutiset
Tietoa meistä
Hälytysjärjestelmät
Murtohälyttimet
Ohjausjärjestelmät
Gsm järjestelmät
Ovijärjestelmät
Anturit / Releet
Aikaseuranta
Kulunvalvonta
Videovalvonta
Tallentimet
Ccd-kamerat
IP-kamerat
Palontorjunta
Tarvikkeet
Esitteet
Ohjekirjat
Jälleenmyyjät
Tukkumyyjät
Yhteystiedot
 
Referenssit
 
Keskusrikospoliisi
Onninen Oy
Elektroskandia
Ahlsell
SLO
Lämpövoimalat
Lääketehtaat
Vesistöjen valvonta
Puolustusvoimat
Oppilaitokset
Elintarvikeala
Paperitehtaat
Ilmailuala
Tallink-Silja
Jäänmurtajat
Oviteollisuus
Arabiemiraatit
Saksa, Norja
Ruotsi, Tanska
Kreikka, Venäjä
Puola
 
Yhteydenotto